Äänitarina

Tehtävä: tee äänitarina, johon nauhoitat äänet, kirjoitat tarinan ja leikkaat työn niin, että valmis työ on kolmen minuutin pituinen.

Task: do a voice story where you record voices, write a story and edit it. Final work should be  three minutes long.

Äänien nauhoituksessa on käytetty Zoom H2:lla ja puhe on pääosin äänitetty radiostudiossa. Työ valmistui 4.9.2016

I record all sounds with Zoom H2 and speaking is recorded in a radio studio. work was finished September 4ht 2016

 

 

 

 

Advertisements