Henkilöhaastattelu

Tehtävä: tee henkilöhaastattelu, kesto 5- 10 minuuttia.

Task: do interview about some person, duration 5 to 10 minutes.

Haastattelin tätä työtä varten luokkakaveriani hänen harrastuksestaan. Haastattelu on tehty 19.10.2016. Nauhoitin haastattelun ja taustat Zoom H2:lla ja editoin Pro Toolsilla.

I interviewed my classmate for this work about his hobby. Interview is made October 19th, 2016. I used Zoom H2 to record interview and background sounds. I edited this whit Pro Tools.

Advertisements