Henkilöhaastattelu

Tehtävä: tee henkilöhaastattelu, kesto 5- 10 minuuttia.

Task: do interview about some person, duration 5 to 10 minutes.

Continue reading

Advertisements