Henkilöhaastattelu

Tehtävä: tee henkilöhaastattelu, kesto 5- 10 minuuttia.

Task: do interview about some person, duration 5 to 10 minutes.

Continue reading

Advertisements

Äänitarina

Tehtävä: tee äänitarina, johon nauhoitat äänet, kirjoitat tarinan ja leikkaat työn niin, että valmis työ on kolmen minuutin pituinen.

Task: do a voice story where you record voices, write a story and edit it. Final work should be  three minutes long.

Continue reading

Valokuvaustehtävä pt.2

Tehtävä: kuvaa samasta paikasta kuvia, mitä voisi käyttää valitsemansa uutisen kuvituksena.

Task: take pictures from same spot, what you could use to illustrate news choicen by you.

Continue reading

Advertisements

Puhelinhaastattelu

Tehtävä: tee haastattelu vailtsemastasi ajankohtaisesta aiheesta.

Task: do an interview about current subject.

Continue reading

Advertisements

Valokuvaustehtävä

Tehtävä: kuvaa samasta paikasta kuvia, mitä voisi käyttää valitsemansa uutisen kuvituksena.

Task: take pictures from same spot, what you could use to illustrate news choicen by you.

Continue reading

Advertisements