Henkilöhaastattelu

Tehtävä: tee henkilöhaastattelu, kesto 5- 10 minuuttia.

Task: do interview about some person, duration 5 to 10 minutes.

Continue reading

Advertisements

Äänitarina

Tehtävä: tee äänitarina, johon nauhoitat äänet, kirjoitat tarinan ja leikkaat työn niin, että valmis työ on kolmen minuutin pituinen.

Task: do a voice story where you record voices, write a story and edit it. Final work should be  three minutes long.

Continue reading